Az Irányító Csoport

AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT
A Kanizsai Foglalkoztatási Paktum a partnerségi megállapodásban foglaltak végrehajtására 5 fõs Irányító Csoportot állított fel, amely a paktum döntés hozó és irányító testülete, továbbá felelõs a KFP által kitûzött feladatok eredményes és hatékony végrehajtásáért. A paktum menedzsment szervezeti, illetve az Irányító Csoport adminisztratív feladatkörét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Paktumirodája látja el.

AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT FELADATKÖRE
Az Irányító Csoport - a paktum megállapodásban foglaltak alapján - az alábbi feladatokat látja el:

 • teljes körûen felelõs a KFP által meghatározott feladatok végrehajtásáért,
 • információt gyûjt és megszervezi a KFP tájékoztatásának fórumait,
 • feldolgozza a KFP ajánlásait,
 • kidolgozza a KFP éves munkakprogramját,
 • koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szerveztek között,
 • beszámol a KFP üléseken a munkaprogram teljesítésérõl, valamint a következõ idõszak elképzeléseirõl,
 • közvetítõ szerepet tölt be a KFP és a menedzsmentszervezet között,
 • segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlõdését,
 • nyomon követi és ellenõrzi a program végrehajtását,
 • nyomon követi, véleményezi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaprogram teljesülését,
 • jóváhagyja a menedzsment beszámolóit.

AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT TAGJAI: az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkezõ tagjai a paktum megállapodás alapján az alábbiak:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselõje (1fõ)
 • Zala Megyei Kormányhivatal képvisleõje (1fõ)
 • Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara képviselõje (1fõ)
 • Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. képviselõje (1fõ)
 • Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. képviselõje (1fõ)

2017-12-11

Hõszigetelõ segédmunkásokra, temetkezési dolgozókra, betanított parkgondozókra is nagy szükség van.

2017-11-29

Tartósan kétszázezer fõ alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma az idén, szeptemberben átlagosan 173 ezren dolgoztak valamilyen programban – derül ki a Belügyminisztérium jelentésébõl. A közmunkások közel fele három megyében dolgozik, ezzel szemben vannak olyan térségek az országban, ahol mindössze néhány fõ vesz már csak részt közmunkában. Az így foglalkoztatottak több mint fele mind­össze általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

2017-11-14

Tovább csökkent a munkanélküliség Magyarországon.