A PAKTUM

A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

 • A foglalkoztatási paktum egy térség foglalkoztatáspolitika társadalmasításának eszköze, amely a helyi partnerségen alapul. Tagjai a foglalkoztatáspolitikában érintett szerveztek, akik kooperációjuk és társadalmi részvételük erõsítése érdekében a foglalkoztatási paktum együttmûködési forma létrehozásában érdekeltek.
 • A foglalkoztatási paktum önálló jogalanyisággal rendelkezik.
 • A foglalkoztatási paktum mûködési területe: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
 • Célja a város foglalkoztatási kérdéseinek helyzetfeltárása, a foglalkoztatást elõsegítõ programok megvalósítása, a város gazdasági és humánerõforrás fejlesztési elképzeléseinek az összehangolása, a problémák feltárása és megoldása.

A foglalkoztatási paktum tagjai:
A KFP (Kanizsai Foglalkoztatási Paktum) tagja lehet minden Nagykanizsa közigazgatási területén székhellyel bejegyzett vagy itt - alapító okirata szerint - tagszervezettel, fiókteleppel rendelkezõ társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, szövetség, állami- kormányzati szervezet, önkormányzat vagy annak társulásai, intézmények, vállalkozások, gazdasági társaságok, valamint jelentõs munkaerõpiaci szerepet betöltõ magánszemélyek. A paktum tagjává válnak automatikusan a megállapodást aláírók, illetve a paktumhoz késõbbiekben nyilatkozattal csatlakozni kívánó szerveztek. A szerzõdés határozatlan idõre szól.

A KFP tagjai különösen:

 • helyi és megyei önkormányzatok társulások,
 • munkaügyi szervezetek,
 • munkáltatók, gazdasági partnerek,
 • képzõ intézmények,
 • érdekképviseleti szervek,
 • civil szerveztek.

A KFP tagságra, illetve megszûntetésére vonatkozó szándékot a szervezet Irányító Csoportjának kell jelezni. A tagság létesítése, illetve megszûntetésére vonatkozó szándék indoklás nélkül jognyilatkozat benyújtásával - kötelezõ tagok kivételével - azonnali hatállyal életbe lép. A nyilatkozatok kezelése a KFP Irányító Csoportjának hatásköre.

A foglalkoztatási paktum feladata (1-4) és tevékenységei (5):

 • A szerveztek foglalkoztatást segítõ kooperációjának, társadalmi részvételének erõsítése,
 • a város foglalkoztatási helyzetének feltárása, megismerése,
 • szereplõk humánerõforrás fejlesztési elképzeléseinek összehangolása,
 • a foglalkoztatáspolitikai célok elérését elõsegítõ pénzügyi források összehangolása,
 • a foglalkoztatási stratégiában és éves munkatervben megfogalmazott feladatok koordinációja/végzése.

2020-01-08

Az év azonos idõszakához képest 23 ezerrel több, mintegy 4,5 millió fõ dolgozott Magyarországon a 2019. szeptember-novemberi idõszakban. A vizsgált idõszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 163 ezer fõ, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt.

2019-11-14

Az álláskeresõket, a váltani szándékozókat és a munkáltatókat is segítette a tegnapi napon (2019. november 13.) megrendezésre kerülõ állásbörze a HSMK-ban. A fórumra kilátogató érdeklõdõket 28 cég és több mint 100 különbözõ munkakör várta. A programot a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztálya közösen szervezte.

2019-11-12

Felavatták a dán Nilfisk új – és egyben legnagyobb – gyárát Nagykanizsán. A korábban a Csengery úton mûködõ termelõüzem az ipari parkba költözött, ahol megháromszorozott munkaerõvel és immár 32 ezer négyzetméteren folytatja az ipari professzionális tisztítógépek gyártását és raktározását.