Konzorciumi partner: Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.

KONZORCIUMI PARTNER: Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. jogutódja az 1998. április 22-én alapított közhasznú társaságnak. Létrehozója és tulajdonosa a Nagykanizsa és Környezõ Települések Területfejlesztési Társulása, jelenlegi nevén Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás.

A szervezet függetlenül mûködik az alapítótól és tulajdonostól.

A szervezet létrehozásának indoka volt, hogy elõsegítse Nagykanizsa környékén a foglalkoztatási helyzet javítását, képzési lehetõséget biztosítson, rehabilitációs foglalkoztatást szervezzen, közmûvelõdési feladatokat lásson el, szociális ellátást, szolgáltatást nyújtson.

Jelenleg 18 önkormányzattal van együttmûködési szerzõdés a szolgáltatás ellátására.

 

A Nonprofit Kft-n belül jelenleg egy szervezeti egység mûködik.

A Mentorhálózat tevékenységi köre:

Munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújt Nagykanizsa Járás körzetéhez tartozó településeken élõ hátrányos helyzetû emberek részére a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján munkaerõ-piaci információnyújtást és mentori szolgáltatást biztosít az önkormányzatok területén élõ ügyfelek részére.

A szolgáltatás tartalmazza a személyes kapcsolattartást az álláskeresõ emberekkel, az önkormányzatokkal, folyamatos szakmai együttmûködés a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. (korábban: Munkaügyi központ).

Az egyéni szükségletek felmérését, állás és képzési lehetõségek feltárását és biztosítását.

A mentorként dolgozó szakemberek egyéni fejlesztési tervek, cselekvési tervek kidolgozását végzik.

Munkaerõ-piaci információnyújtásAz ellátás biztosítására szerzõdött önkormányzatoknál heti rendszerességgel ügyfélfogadás tartása, lakóhelyen, helyben történõ, gyors információnyújtás a rászorultaknak.

Foglalkozások és képzési lehetõségek feltárása, munkáltatóktól származó alkalmazási lehetõségek továbbítása, munkaerõ-kereslet és kínálat helyi jellemzõire vonatkozó információ nyújtása.

Foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályokról, változásokról tájékoztatás. Internetes álláskeresés bemutatása, biztosítása, valamint az ehhez szükséges technikai és elméleti ismeretek átadása. Folyamatos együttmûködés a Foglalkoztatási Osztállyal és humán szolgáltatókkal, térségi munkáltatókkal.

 

Mentori szolgáltatásA Járási Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén olyan személyes segítségnyújtás, amely az együttmûködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges. Cél az álláskeresõk foglalkoztathatóságának növelése, az inaktivitás csökkentése, képzettségi szintek növelése.

Egyénre szabott, személyes segítségnyújtás egyrészt az együttmûködési kötelezettségek, szolgáltatások, támogatások érdekében, másrészt az önálló munkába állás megkönnyítéséhez. A mentori szolgáltatást regisztrált álláskeresõk, a munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevõk, a munkaügyi központtól támogatásban részesülõ személyek veszik igénybe kifejezetten a Járási Foglalkoztatási Osztály javaslatára, amennyiben a személyes konzultáció során megállapítják, hogy a segítségnyújtás szükséges.

Önálló munkába álláshoz szükséges segítségnyújtás:

  • az önálló álláskeresés során mentori kísérés biztosítása, információszerzés álláslehetõségekrõl, munkáltatókról,
  • a Foglalkoztatási osztály munkaközvetítési igénybevételének elõsegítése,
  • munkáltatói kapcsolattartás, munkaszerzõdés elõkészítésben való közremûködés,
  • állásajánlatok lekérdezése az érdeklõdõ ügyfeleknek, internetes álláskeresés biztosítása,
  • Internetes álláskeresés és a Foglalkoztatási osztály (munkaügyi központ) internetes honlapján közzétett információk biztosítása az érdeklõdõk számára, valamint az ehhez szükséges technikai és elméleti ismeretek átadása, honlap kezelés biztosítása.


ELÉRHETÕSÉGEK:
8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Telefon: 06-93/516-796

E-mail: kanizsamentor@gmail.com      
Honlap: www.dzmentor.hu        

 

Polai György – ügyvezetõ

 

Bencze Valéria – pénzügyi ügyintézõ, tanácsadó

dr. Kósa Mónika  –  mentor, tanácsadó

Vajda Bernadett  – mentor, munkatanácsadó

Nagy Szilárd  –  információs munkatárs