Konzorciumi partner: Zala Megyei Kormányhivatal

KONZORCIUMI PARTNER: Zala Megyei Kormányhivatal

 

A Zala Vármegyei Kormányhivatal (ZVKH) szervezeti felépítését tekintve fõispán, fõigazgató, igazgató, Fõispáni Kabinet, Állami Fõépítészi Iroda, Védelmi Bizottság Titkársága, Belsõ Ellenõrzési Osztály, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Fõosztály, Agrárügyi Fõosztály, Népegészségügyi Fõosztály, Családtámogatási és Egészségbiztosítási Fõosztály, Nyugdíjbiztosítási és Rehabilitációs Igazgatási Fõosztály, Hatósági Fõosztály, Pénzügyi és Gazdálkodási Fõosztály, Informatikai Fõosztály, Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Fõosztály, Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Fõosztály, Földhivatali Fõosztály, Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Fõosztály, Közlekedési, Mûszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Fõosztály, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztály alkotja. Hat járási hivatallal rendelkezik (Keszthelyi Járási Hivatal, Lenti Járási Hivatal, Letenyei Járási Hivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal, Zalaegerszegi Járási Hivatal, Zalaszentgróti Járási Hivatal). A pályázatokért felelõs szervezeti egysége a Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Fõosztály, amely a Közfoglalkoztatási-, a Munkaerõpiaci és Alapkezelõ- és a Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály alkotja. A Zala Vármegyei Kormányhivatal képviselõje Dr. Sifter Rózsa fõispán.

 

A Közfoglalkoztatási Osztály a közfoglalkoztatási tevékenységek tervezési, fejlesztési és tesztelési feladatait látja el. Forrásallokációs javaslatokat tesz, ellátja a keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat és nyomon követi a pénzügyi források felhasználását a megyében. Szerepet vállal az országos léptékû közfoglalkoztatási programok lebonyolításában. Figyeli a támogatások jogszerû felhasználását, a közfoglalkoztatási programban részt vevõk jogosultságát, és a jogszabályok betartását, valamint koordinálja a járási hivatalok munkáját. Elemzõ tevékenységet folytat a megyét értintõ munkaerõpiaci folyamatokat illetõen. Programtervezéssel és megvalósítással kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat egyaránt ellát.

 

A Munkaerõpiaci és Alapkezelõ Osztály a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök mûködésének koordinálásáért felel. Emellett a keretgazdálkodással kapcsolatos, valamint hatósági feladatokat lát el. Segíti a járási hivatalok foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó tevékenységét. A NFA források mûködtetésével, illetve európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatokat lát el. Pénzügyi kimutatásokat és jelentéseket készít, adatokat szolgáltat.

 

A Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály kiemelt feladata közé tartozik a foglalkoztatáshoz kötõdõ jogsértések feltárása, valamint a munkához kapcsolódó garanciális jogok biztosításának vizsgálata, úgymint a pihenõidõ betartása, a megfelelõ munkakörülmények vagy a bérezés.

 

ELÉRHETÕSÉG:

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Fõosztály

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.