Vállalkozik? 3 fontos tanács

Vállalkozik? Íme 3 fontos tanács, amivel hatással lehet a világra!

Míg a kilencvenes években a vállalkozó szót nagyjából az ügyeskedõ csaló szinonimájaként értelmeztük, mára felismertük, hogy a vállalkozók aktív részesei társadalmunk szövetének. Hovanyecz Tamás cikkében azt a SocialFokus kollektívát mutatja be, amely azon munkálkodik, hogy terjessze a közösségre ható vállalkozások fontosságának gondolatát.

Ha körbenézünk a fogyasztói társadalomban, azt láthatjuk, hogy az egyes szereplõk leginkább saját érdekeikkel vannak elfoglalva. A vállalkozások nagy része arra fókuszál, hogy a magasabb hozamokért minél hatékonyabb mûködést alakítson ki. Eközben a vezetõk nagy része nem tudja megfejteni a boldog és kiegyensúlyozott munkahely titkát. A vásárlók számára a legfontosabb tényezõ az alacsony ár. A többség viszont, még ha akarja, akkor sem veheti mindig figyelembe, hogy az alacsony árszínvonal miatt valahol valaki szinte törvényszerûen szenvedni fog. Jobb esetben a politika ezt látja, és próbál társadalmilag egyenlõbb közeget teremteni, rosszabb esetben viszont az önös érdekeit tartja szem elõtt.

Társaimmal dolgoztunk multiknál, alapítottunk és vezettünk kis- és közepes vállalkozásokat, továbbá a nonprofitok sem állnak tõlünk távol. Megtapasztaltuk, milyen az, amikor nem fizetnek a munkánkért, és azt is, hogy leépítéskor milyen érzés rettegni a munkahely elvesztésétõl. És igen, a munkánkkal valószínûleg támogattunk olyan programokat is, amelyek valakinek valahol ártottak a nagyvilágban. 

Mi az az értékteremtõ vállalkozás?

A SocialFokus tagjait az értékteremtõ vállalkozás lehetõségének gondolata hozta össze több mint két éve. Azóta azon dolgozunk, hogy mi is jobban megértsük az értékteremtõ vállalkozás ismérveit, és azokat beépítsük mûködésünkbe.

/A SocialFokus csapata olyan világot szeretne látni, amelyben minél több értékteremtõ vállalkozás mûködik. Ennek jegyében kollektívájukon belül két ilyen vállalkozást építenek – a kommunikáció, a digitális marketing és a szervezeti hatékonyság területét rázzák fel friss, innovatív szemlélettel. A két vállalkozás bevételeinek egy részét önkéntes alapon a SocialFokus kollektívájának fizetik be, és közösen döntenek arról, hogy ezt a forrást milyen új programokba fektessék be./

A fogyasztói társadalom átlagos vállalkozásaival szemben ezek a cégek a növekedés mércéjét a pozitív közösségi hatásban mérik. E hatás széles skálán mozoghat: hozzáadott érték lehet egy mélyebb társadalmi problémát orvosló termék, vagy épp a környezetére odafigyelõ vállalkozásban egy boldog munkahely. Legyen szó egyszerû, de a vevõinek folyamatosan örömet szerzõ cipõboltról, mozgáskorlátozottakat felkaroló kávézóról vagy a munkatársait tisztességesen bejelentõ biciklis futáros cégrõl – a közös bennük az, hogy a versenytársaikhoz hasonlóan piaci alapon mûködnek (azaz több bevételt termelnek, mint amennyi költségük keletkezik), de tudatosabb társadalmat építenek.

Jó eséllyel felismerték ugyanis, hogy a munkahelyen már nem csapatokat, hanem közösséget kell építeni. A munkavállalók körében egyre nagyobb szerepet kap ugyanis egymás megbecsülése, valamint az egészséges és õszinte emberi kapcsolatok kialakítása. Ez azért is fontos, mert a fiatal és innovatív vállalkozásoktól hemzsegõ piacon csak azok a cégek tudnak évtizedünk kihívásaira megfelelõen reagálni, amelyekben az egyes területek közötti együttmûködés soha nem látott szinten és minõségben valósul meg. A kollaboráció sikerét pedig elõsegíti az olyan egészséges munkahely, ahol a munkatársak boldogok, mert vállalhatják önmagukat. Ha ez megvalósul, nagyobb valószínûséggel mernek majd olyan hibákat elkövetni, amelyek aztán meghozzák a továbblépéshez szükséges tudást.


Mit tudunk akár már holnap megváltoztatni?

Elõször is át kell gondolnunk, mi az a küldetés, amiért dolgozunk. Mind a vállalkozásunknak, mind pedig az azt életre keltõ embereknek lehet saját, személyes küldetésük. Ha ezeket felismerjük, akkor észrevehetjük, hogy meglévõ közösségünkkel merre érdemes elindulnunk értékteremtõ termékek és szolgáltatások fejlesztésében, valamint a szervezeti kultúra kialakításában. Tegyünk fel magunknak három kérdést! Miért lelkesedünk? Miben vagyunk a legjobbak? Mivel keresünk pénzt? Válaszaink minél közelebb állnak egymáshoz, annál inkább saját küldetésünknek megfelelõ dologgal foglalkozunk.

A boldog és egészséges munkahely elõfeltétele emellett az egymás iránti empátia kimutatása. E készségünket leginkább aktív figyelmünk tanúsításával tudjuk fejleszteni. Ha képesek vagyunk meghallgatni a másikat, akkor nem saját gondolatainkat akarjuk majd ráerõltetni a másikra, hanem olyan kérdéseket tudunk majd feltenni a munkatársainknak, amelyek segítik õket gondolataik és érzelmeik kifejezésében. Aktív figyelmünknek köszönhetõen a másik fél jobban megbízik majd bennünk, és idõvel képes lesz egyre nagyobb közösség elõtt is megnyilvánulni. Elsõ körben próbáljuk ki például azt, hogy beszélgetés alatt nem nézünk a telefonunkra, és véleménynyilvánítás helyett csak nyitott kérdéseket teszünk fel beszélgetõtársunknak.

Ahhoz, hogy mindez ténylegesen megvalósuljon, meg kell tanulnunk hibázni is. Kutatók több ízben is bebizonyították, hogy azok a gyerekek, akiket nem az eredmény eléréséért, hanem a próbálkozásért dicsérnek, aktívabbak és lelkesebbek. Ugyanígy a dicsért munkavállalók is nagyobb eséllyel fognak kipróbálni új dolgokat, és kikísérletezni új termékeket. Sokszor már az is ösztönzõ lehet, ha saját hibáinkat megosztjuk munkatársainkkal, akik így megtanulják, hogy az ismerethiány alapvetõen nem gond, hanem lehetõség az innovatív gondolkodásra. Emellett érdemes olyan kreatív munkafolyamatokat, illetve belsõ tudáslaborokat is kialakítani, ahol a munkavállalók tét nélkül kísérletezhetnek új termékek, szolgáltatások vagy akár a szervezeti mûködés hatékonyabb kialakításán.

Forrás: hvg.hu