Munkaadóknak

TÁJÉKOZTATÓ

a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében nyújtható foglalkoztatási

TÁMOGATÁSOKRÓL

 

A „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében megvalósuló munkaerõpiaci programok célja a paktumok szerinti keresletnek megfelelõ munkaerõ biztosítása, - az adott térségben munkát vállalni szándékozó - hátrányos helyzetû álláskeresõ és inaktív személyek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerõpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történõ átlépés elõsegítése.

A munkaerõpiaci program keretében a kormányhivatallal együttmûködve –  a célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes – a járási hivatalok nyújtanak támogatásokat.Az adott ügyfelet a járási hivatal vonja be az illetékes paktumba (lakcíme alapján) támogatott foglalkoztatási, képzési programokba, illetve munkaerõpiaci szolgáltatásokba.

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum” keretében a projektbe bevonásra kerülhet, az a személy, aki:

 • a projektben legalább egy célcsoportba besorolható,
 • aki korábban a Kormányhivatal által indított bármely projekt részvevõje volt, és ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult.

A programban meghatározott munkaerõpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatóak be.

A program szempontjából hátrányos helyzetûnek minõsülnek:
(a felsorolás nem jelent prioritást)

1.

Alacsony iskolai végzettségûek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül).

2.

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdõ álláskeresõk.

3.

50 év felettiek.

4.

GYED-rõl, GYESE-rõl, ápolási díjról visszatérõk, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelõ felnõttek.

5.

Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk.

6.

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött idõtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történõ részvétel idõtartami is beszámítandó).

7.

Megváltozott munkaképességû személyek.

8.

Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

9.

A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetõk: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresõk, akik – a „Fõbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetünkben nyújtható támogatásokkal – a versenyszférába.

10.

Inaktívak.

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

 • Foglalkoztatás bõvítését szolgáló támogatás (bértámogatás):
  Támogatás ajánlott idõtartama: 8 hónap lehet 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel (amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell.)
  Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelõ bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a, legfeljebb bruttó 200.000,-Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.)


BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS: a projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás.

 • Bérköltség támogatás 8+4
  Támogatás ajánlott idõtartama: 8 hónap lehet 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel (amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell.)
  Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelõ bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, legfeljebb bruttó 200.000,-Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.)

 

 • Bérköltség támogatás 90 nap
  Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelõ bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, legfeljebb bruttó 200.000,-Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.)

 

 • Vállalkozóvá válás támogatása:
  A támogatás legfeljebb 6 hónapig, havonta a kötelezõ legkisebb munkabér (2017. évben: bruttó 127.500,-Ft) összegig adható.

 

 • Kiegészítõ támogatások:
  - Helyközi utazás támogatása
  - Lakhatási támogatás

 

Az itt feltûntetett adatok tájékoztató jellegûek, részletes információért forduljon az illetékes Járási Hivatal támogatással foglalkozó kollégáihoz!

Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fõ út 24.