Munkaadóknak

TÁJÉKOZTATÓ

a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében nyújtható foglalkoztatási

TÁMOGATÁSOKRÓL

 

A „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében megvalósuló munkaerõpiaci programok célja a paktumok szerinti keresletnek megfelelõ munkaerõ biztosítása, - az adott térségben munkát vállalni szándékozó - hátrányos helyzetû álláskeresõ és inaktív személyek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerõpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történõ átlépés elõsegítése.

A munkaerõpiaci program keretében a kormányhivatallal együttmûködve –  a célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes – a járási hivatalok nyújtanak támogatásokat.Az adott ügyfelet a járási hivatal vonja be az illetékes paktumba (lakcíme alapján) támogatott foglalkoztatási, képzési programokba, illetve munkaerõpiaci szolgáltatásokba.

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum” keretében a projektbe bevonásra kerülhet, az a személy, aki:

  • a projektben legalább egy célcsoportba besorolható,
  • aki korábban a Kormányhivatal által indított bármely projekt részvevõje volt, és ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult.

A programban meghatározott munkaerõpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatóak be.

A program szempontjából hátrányos helyzetûnek minõsülnek:
(a felsorolás nem jelent prioritást)

1.

Alacsony iskolai végzettségûek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül).

2.

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdõ álláskeresõk.

3.

50 év felettiek.

4.

GYED-rõl, GYESE-rõl, ápolási díjról visszatérõk, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelõ felnõttek.

5.

Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk.

6.

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött idõtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történõ részvétel idõtartami is beszámítandó).

7.

Megváltozott munkaképességû személyek.

8.

Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

9.

A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetõk: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresõk, akik – a „Fõbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetünkben nyújtható támogatásokkal – a versenyszférába.

10.

Inaktívak.

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

  • Foglalkoztatás bõvítését szolgáló támogatás (bértámogatás):

Támogatás ajánlott idõtartama: 4 hónap lehet 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel

Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelõ bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a, legfeljebb havi 350.000,-Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.)


BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS: a projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás.

  • Bérköltség támogatás 4+2

Támogatás ajánlott idõtartama: 4 hónap lehet 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel

Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelõ bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, legfeljebb havi 350.000,-Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.)

  • Bérköltség támogatás 90 nap

Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelõ bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, legfeljebb havi 350.000,-Ft (tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is.)

  • Vállalkozóvá válás támogatása:

A támogatás legfeljebb 6 hónapig, havonta a kötelezõ legkisebb munkabér (2023. évben: bruttó 232.000,-Ft) összegig adható.


Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

foglalkoztatas.nagykanizsa@zala.gov.hu

8800 Nagykanizsa, Sugár út 4.