Munkaadóknak

TÁJÉKOZTATÓ

a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében nyújtható foglalkoztatási

TÁMOGATÁSOKRÓL

 

A „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében megvalósuló munkaerõpiaci programok célja a paktumok szerinti keresletnek megfelelõ munkaerõ biztosítása, - az adott térségben munkát vállalni szándékozó - hátrányos helyzetû álláskeresõ és inaktív személyek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerõpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történõ átlépés elõsegítése.

A munkaerõpiaci program keretében a kormányhivatallal együttmûködve –  a célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes – a járási hivatalok nyújtanak támogatásokat.Az adott ügyfelet a járási hivatal vonja be az illetékes paktumba (lakcíme alapján) támogatott foglalkoztatási, képzési programokba, illetve munkaerõpiaci szolgáltatásokba.

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum” keretében a projektbe bevonásra kerülhet, az a személy, aki:

A programban meghatározott munkaerõpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatóak be.

A program szempontjából hátrányos helyzetûnek minõsülnek:
(a felsorolás nem jelent prioritást)

1.

Alacsony iskolai végzettségûek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül).

2.

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdõ álláskeresõk.

3.

50 év felettiek.

4.

GYED-rõl, GYESE-rõl, ápolási díjról visszatérõk, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelõ felnõttek.

5.

Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk.

6.

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött idõtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történõ részvétel idõtartami is beszámítandó).

7.

Megváltozott munkaképességû személyek.

8.

Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

9.

A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetõk: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresõk, akik – a „Fõbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetünkben nyújtható támogatásokkal – a versenyszférába.

10.

Inaktívak.

FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS


BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS: a projektben kétféle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás.

 

 

 

 

Az itt feltûntetett adatok tájékoztató jellegûek, részletes információért forduljon az illetékes Járási Hivatal támogatással foglalkozó kollégáihoz!

Nagykanizsa Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
8800 Nagykanizsa, Fõ út 24.