2018-05-18 - Pályázat álláskeresõk vállalkozóvá válásának támogatására - Pályázati határidõ meghosszabbítása

A Zala Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint biztosított jogkör alapján 2018. április 5-én pályázatot hirdetett álláskeresõk és rehabilitációs ellátásban részesülõ személyek vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatás igénybevételére. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. június 15-ig meghosszabbításra kerül.

A pályázat határideje meghosszabbításra került, a legfeljebb 2,5 millió forint összegû vissza nem térítendõ támogatásra az eredeti határidõhöz képest egy hónappal tovább, 2018. június 15-ig pályázhatnak az érdeklõdõk.

A részletes pályázati felhívásról és a pályázati adatlapról a következõ linken olvashatnak bõvebben: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirek/palyazati-hatarido-meghosszabbitasa-palyazat-allaskeresok-vallalkozova-valasanak-tamogatasara

(Zala Megyei Kormányhivatal)

forrás: www.kormányhivatal.hu