2019-01-07 - 3,6 százalékra süllyedt a munkanélküliség Magyarországon

3,6 százalékra süllyedt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, amely az Európai Unióban Hollandiával és Máltával holtversenyben a harmadik legkedvezõbb arányt jelenti.

A kormány kezdeményezésére megkötött hatéves bérmegállapodásnak is köszönhetõen a rendszerváltás óta soha nem dolgoztak ilyen sokan az év ezen idõszakában. A 2010-es kormányváltáshoz képest mintegy 785 ezerrel emelkedett a foglalkoztatottak száma, a növekedés döntõen a hazai versenyszférában következett be, ahol 662 ezer fõvel nõtt a létszám.

2018. szeptember-novemberben a foglalkoztatottak száma 44 ezer fõvel 4 millió 495 ezerre nõtt az elõzõ év azonos idõszakához képest, a hazai elsõdleges munkaerõpiacon pedig 93 ezer fõs bõvülést figyelhettünk meg. A munkanélküliek száma egy év alatt 9 ezer fõvel 169 ezerre csökkent, így a munkanélküliségi ráta éves alapon 77 hónapnyi folyamatos csökkenést követõen 3,6%-ra mérséklõdött.

A hatéves bérmegállapodás, amely a minimálbér és a garantált bérminimum jelentõs emelését, illetve ezzel párhuzamosan a munkaadói adóterhek érdemi mérséklését tartalmazza, hozzájárul ahhoz, hogy a magas hozzáadott értéket elõállítani képes munkakörökben is tovább emelkedhessen a foglalkoztatottak száma.

A régiók között is folyamatosan csökkennek a különbségek, hiszen 2010 óta szinte valamennyi megyében a felére mérséklõdött a munkanélküliségi ráta, ami a felzárkózás egyértelmû jele. A közfoglalkoztatottak, az álláskeresõk és az inaktívak munkaerõpiacra történõ bevonására fokozott figyelmet fordítunk az elkövetkezendõ idõszakban, hiszen körükben még jelentõs a munkaerõ-tartalék.

A keleti megyékben indított munkaerõ-piaci program is hozzájárul ahhoz, hogy a közfoglalkoztatottak, inaktívak és álláskeresõk közül egyre többen térjenek vissza az elsõdleges munkaerõpiacra. A képzésük, átképzésük segítségével az elkövetkezendõ idõszakban egyre közelebb kerülhetünk a teljes foglalkoztatottsághoz.

Forrás: kormany.hu