2023-12-18 - Sajtóközlemény

Lezárult a Kanizsai foglalkoztatási paktum 2. megnevezésû projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 kódszámú – “Kanizsai foglalkoztatási paktum 2” megnevezésû projekt zárásáról.

A helyi foglalkoztatási együttmûködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú felhívásra Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.10.31. napon TOP-6.8.2.16-NA1-2018-00001 azonosító számon, „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2” címen regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be a közremûködõ szervezetnek, amelyet a Támogató 2019.02.12. napon kelt támogatói döntés szerint 107 000 000 Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendõ támogatásban részesített. A projekt a 1629/2022 (XII.15.) Korm. határozat értelmében 2022.12.15-én 104 054 912 Ft többlettámogatásban részesült.

A projektet konzorciumban valósította meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Vármegyei Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft-vel.

 

A projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztés helyzetelemzésen alapuló helyi szintû stratégia mentén képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása az álláskeresõ hátrányos helyzetû és inaktív személyek munkaerõ-piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy a TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 projekt keretében támogatott helyi foglalkoztatási paktum továbbra is mûködjön és a Nagykanizsán élõ hátrányos helyzetû célcsoport tagok közül további, minimum 185 fõ vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerõ-piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak.

A projekt vállalásai sikeresen teljesültek, 185 fõt sikerült munkaerõpiaci szolgáltatásokba bevonni. 126 fõ részesült támogatott foglalkoztatásban, ezzel is elõsegítve Nagykanizsa és a térség munkaerõpiaci helyzetének javítását.

A bevonások az alábbiak szerint alakultak:

  • képzésbe vont résztvevõk száma: 1 fõ
  • bér és bérköltség támogatásban részesültek száma: 126 fõ
  • vállalkozóvá válás támogatása: 6 fõ
  • egyéb munkaerõpiaci szolgáltatást igénybe vevõk száma: 52 fõ

A projekt zárásának idõpontja: 2023.12.15.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektrõl bõvebb információt a www.nagykanizsa.hu oldalon olvashatnak.